เที่ยวบินจากกรุงเทพมหานครไปสิงคโปร์กับ การบินไทย เริ่มต้นที่

การบินไทยให้บริการบินตรงสู่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบิน Vaccinated Travel Lane (VTL) ต้อนรับประเทศไทยเข้าเป็นประเทศในกลุ่ม VTL (Air) หรือการเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางอากาศแบบไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสและบินเข้าประเทศสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบินที่ได้รองรับให้เป็น VTL Flight รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สามารถหาได้จาก https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/overview

บินกับการบินไทย มั่นใจในความสะอาดปลอดภัยด้วยการฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัสกับ Hygiene Excellence ทุกเที่ยวบิน พร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว (SHA+)  เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจในการเดินทางกับการบินไทย

เส้นทางใกล้เคียงของการบินไทย