ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง กัมพูชา

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง กัมพูชา*

 1. BKK-PNH

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง พนมเปญ (PNH)

  30/05/2019-

  30/05/2019

  THB 6,800

  ไป-กลับ | Economy

 2. BKK-REP

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง เสียมราฐ (REP)

  22/05/2019-

  23/05/2019

  THB 7,240

  ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง กัมพูชา*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง พนมเปญ (PNH)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK - PNH

  06/11/2019

  PNH - BKK

  11/11/2019

  THB 10,095
 2. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง เสียมราฐ (REP)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK - REP

  01/02/2020

  REP - BKK

  05/02/2020

  THB 8,115
 3. ภูเก็ต (HKT) ไปยัง เสียมราฐ (REP)

  ไป-กลับ | Economy
  HKT - REP

  20/10/2019

  REP - HKT

  27/10/2019

  THB 15,725

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง กัมพูชา