ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น*

BKK-KIX

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โอซากา (KIX)

27/02/2021-

11/04/2021

THB107,380

ไป-กลับ | Economy

BKK-NRT

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (NRT)

26/02/2021-

27/02/2021

THB27,050

ไป-กลับ | Economy

BKK-TYO

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (TYO)

18/05/2021-

25/05/2021

THB24,110

ไป-กลับ | Economy

BKK-HND

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (HND)

01/04/2021-

02/04/2021

THB109,685

ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โอซากา (KIX)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-KIX

  14/10/2021

  KIX-BKK

  11/01/2022

  THB127,255
 2. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (NRT)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-NRT

  24/12/2021

  NRT-BKK

  31/12/2021

  THB26,020
 3. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (HND)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-HND

  07/10/2021

  HND-BKK

  14/10/2021

  THB22,210
 4. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ซับโปโร (CTS)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-CTS

  08/11/2021

  CTS-BKK

  15/11/2021

  THB24,000
 5. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (TYO)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-TYO

  01/12/2021

  TYO-BKK

  06/12/2021

  THB22,200
 6. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง นาโกยา (NGO)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-NGO

  02/08/2021

  NGO-BKK

  06/08/2021

  THB24,200

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น