ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น*

 1. BKK-NRT

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (NRT)

  25/09/2019-

  30/09/2019

  THB12,265

  ไป-กลับ | Economy

 2. BKK-KIX

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โอซากา (KIX)

  11/09/2019-

  15/09/2019

  THB13,135

  ไป-กลับ | Economy

 3. BKK-HND

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (HND)

  20/08/2019-

  21/08/2019

  THB16,320

  ไป-กลับ | Economy

 4. BKK-CTS

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ซับโปโร (CTS)

  20/08/2019-

  21/08/2019

  THB18,035

  ไป-กลับ | Economy

 5. BKK-FUK

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ฟุกุโอะกะ (FUK)

  27/09/2019-

  02/10/2019

  THB11,790

  ไป-กลับ | Economy

 6. BKK-TYO

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (TYO)

  08/09/2019-

  13/09/2019

  THB13,015

  ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (NRT)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-NRT

  08/11/2019

  BKK-NRT

  17/11/2019

  THB16,380
 2. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โอซากา (KIX)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-KIX

  10/11/2019

  BKK-KIX

  16/11/2019

  THB16,505
 3. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (HND)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-HND

  24/12/2019

  BKK-HND

  06/01/2020

  THB16,400
 4. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ซับโปโร (CTS)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-CTS

  20/11/2019

  BKK-CTS

  25/11/2019

  THB18,335
 5. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ฟุกุโอะกะ (FUK)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-FUK

  09/12/2019

  BKK-FUK

  12/12/2019

  THB15,910
 6. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (TYO)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-TYO

  16/11/2019

  BKK-TYO

  23/11/2019

  THB16,385
 7. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง นะโตะริ (SDJ)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-SDJ

  19/12/2019

  BKK-SDJ

  20/12/2019

  THB13,370
 8. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง นาโกยา (NGO)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-NGO

  31/01/2020

  BKK-NGO

  05/02/2020

  THB16,470
 9. เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง ซับโปโร (CTS)

  ไป-กลับ | Economy
  CNX-CTS

  27/01/2020

  CNX-CTS

  04/02/2020

  THB23,035
 10. เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง โตเกียว (NRT)

  ไป-กลับ | Economy
  CNX-NRT

  17/11/2019

  CNX-NRT

  22/11/2019

  THB21,065

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น