ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น*

BKK-NGO

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง นาโกยา (NGO)

05/10/2021-

12/10/2021

THB20,805

ไป-กลับ|Economy

BKK-KIX

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โอซากา (KIX)

07/11/2021-

20/11/2021

THB20,090

ไป-กลับ|Economy

BKK-NRT

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (NRT)

03/10/2021-

09/10/2021

THB19,605

ไป-กลับ|Economy

BKK-TYO

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (TYO)

05/10/2021-

10/10/2021

THB19,605

ไป-กลับ|Economy

BKK-HND

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (HND)

01/10/2021-

08/10/2021

THB144,855

ไป-กลับ|Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง นาโกยา (NGO)

  ไป-กลับ|Economy
  BKK-NGO

  17/02/2022

  NGO-BKK

  27/02/2022

  THB20,935
 2. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (NRT)

  ไป-กลับ|Economy
  BKK-NRT

  07/02/2022

  NRT-BKK

  11/02/2022

  THB19,610
 3. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โอซากา (KIX)

  ไป-กลับ|Economy
  BKK-KIX

  08/02/2022

  KIX-BKK

  14/02/2022

  THB20,975
 4. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (TYO)

  ไป-กลับ|Economy
  BKK-TYO

  24/01/2022

  TYO-BKK

  29/01/2022

  THB19,630
 5. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง โตเกียว (HND)

  ไป-กลับ|Economy
  BKK-HND

  25/02/2022

  HND-BKK

  06/03/2022

  THB20,835
 6. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ซับโปโร (CTS)

  ไป-กลับ|Economy
  BKK-CTS

  08/04/2022

  CTS-BKK

  16/04/2022

  THB22,740

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศญี่ปุ่น