ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ประเทศสวิสเซอร์แลนด์*

BKK-ZRH

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ซูริค (ZRH)

21/07/2021-

21/07/2021

THB28,475

ไป-กลับ | Economy

CNX-ZRH

เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง ซูริค (ZRH)

30/07/2021-

11/02/2022

THB36,375

ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศสวิสเซอร์แลนด์*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ซูริค (ZRH)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-ZRH

  08/11/2021

  ZRH-BKK

  22/11/2021

  THB28,500
 2. ภูเก็ต (HKT) ไปยัง ซูริค (ZRH)

  ไป-กลับ | Economy
  HKT-ZRH

  08/09/2021

  ZRH-HKT

  13/11/2021

  THB31,010

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศสวิสเซอร์แลนด์