ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศเนปาล

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ประเทศเนปาล*

 1. BKK-KTM

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง กาฐมาณฑุ (KTM)

  18/08/2019-

  23/08/2019

  THB11,135

  ไป-กลับ | Economy

 2. CNX-KTM

  เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง กาฐมาณฑุ (KTM)

  15/08/2019-

  22/08/2019

  THB14,825

  ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศเนปาล*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง กาฐมาณฑุ (KTM)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-KTM

  25/10/2019

  BKK-KTM

  29/10/2019

  THB12,820
 2. ขอนแก่น (KKC) ไปยัง กาฐมาณฑุ (KTM)

  ไป-กลับ | Economy
  KKC-KTM

  15/01/2020

  KKC-KTM

  18/01/2020

  THB14,975

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศเนปาล