ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศเนปาล

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ประเทศเนปาล*

 1. BKK-KTM

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง กาฐมาณฑุ (KTM)

  25/05/2019-

  01/06/2019

  THB 11,055

  ไป-กลับ | Economy

 2. CNX-KTM

  เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง กาฐมาณฑุ (KTM)

  15/06/2019-

  24/06/2019

  THB 16,800

  ไป-กลับ | Economy

 3. HKT-KTM

  ภูเก็ต (HKT) ไปยัง กาฐมาณฑุ (KTM)

  22/06/2019-

  02/08/2019

  THB 17,555

  ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศเนปาล*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง กาฐมาณฑุ (KTM)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK - KTM

  13/03/2020

  KTM - BKK

  17/03/2020

  THB 12,625
 2. เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง กาฐมาณฑุ (KTM)

  ไป-กลับ | Economy
  CNX - KTM

  01/04/2020

  KTM - CNX

  15/04/2020

  THB 17,260
 3. ภูเก็ต (HKT) ไปยัง กาฐมาณฑุ (KTM)

  ไป-กลับ | Economy
  HKT - KTM

  08/03/2020

  KTM - HKT

  27/03/2020

  THB 18,015

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศเนปาล