ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศไต้หวัน

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ประเทศไต้หวัน*

 1. BKK-TPE

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ไทเป (TPE)

  01/08/2019-

  04/08/2019

  THB10,335

  ไป-กลับ | Economy

 2. BKK-KHH

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง เกาสง (KHH)

  25/07/2019-

  28/07/2019

  THB10,050

  ไป-กลับ | Economy

 3. HKT-TPE

  ภูเก็ต (HKT) ไปยัง ไทเป (TPE)

  27/07/2019-

  08/08/2019

  THB14,870

  ไป-กลับ | Economy

 4. CEI-TPE

  เชียงราย (CEI) ไปยัง ไทเป (TPE)

  28/09/2019-

  31/10/2019

  THB14,870

  ไป-กลับ | Economy

 5. CNX-TPE

  เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง ไทเป (TPE)

  18/08/2019-

  24/08/2019

  THB14,870

  ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศไต้หวัน*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ไทเป (TPE)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-TPE

  09/11/2019

  BKK-TPE

  12/11/2019

  THB10,335
 2. เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง ไทเป (TPE)

  ไป-กลับ | Economy
  CNX-TPE

  10/04/2020

  CNX-TPE

  16/04/2020

  THB17,295
 3. ภูเก็ต (HKT) ไปยัง ไทเป (TPE)

  ไป-กลับ | Economy
  HKT-TPE

  28/11/2019

  HKT-TPE

  03/12/2019

  THB14,870

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ประเทศไต้หวัน