ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ปากีสถาน

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ปากีสถาน*

 1. BKK-ISB

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง อิสลามาบัด (ISB)

  20/09/2019-

  30/09/2019

  THB25,115

  ไป-กลับ | Economy

 2. BKK-KHI

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง การาจี (KHI)

  26/09/2019-

  03/10/2019

  THB17,160

  ไป-กลับ | Economy

 3. BKK-LHE

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ละฮอร์ (LHE)

  09/08/2019-

  20/08/2019

  THB25,020

  ไป-กลับ | Economy

 4. HKT-ISB

  ภูเก็ต (HKT) ไปยัง อิสลามาบัด (ISB)

  08/08/2019-

  12/08/2019

  THB31,150

  ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ปากีสถาน*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง การาจี (KHI)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-KHI

  11/11/2019

  BKK-KHI

  11/12/2019

  THB17,160
 2. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง อิสลามาบัด (ISB)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-ISB

  06/03/2020

  BKK-ISB

  30/03/2020

  THB25,115
 3. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ละฮอร์ (LHE)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-LHE

  12/12/2019

  BKK-LHE

  14/01/2020

  THB27,445

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ปากีสถาน