ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ปากีสถาน

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ปากีสถาน*

 1. BKK-KHI

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง การาจี (KHI)

  23/05/2019-

  29/05/2019

  THB 14,995

  ไป-กลับ | Economy

 2. BKK-ISB

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง อิสลามาบัด (ISB)

  17/07/2019-

  14/08/2019

  THB 29,800

  ไป-กลับ | Economy

 3. BKK-LHE

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ละฮอร์ (LHE)

  07/07/2019-

  15/08/2019

  THB 29,690

  ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ปากีสถาน*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง อิสลามาบัด (ISB)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK - ISB

  28/12/2019

  ISB - BKK

  04/01/2020

  THB 32,290

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ปากีสถาน