ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ฝรั่งเศส

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ฝรั่งเศส*

BKK-CDG

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ปารีส (CDG)

16/07/2021-

20/07/2021

THB26,265

ไป-กลับ | Economy

HKT-CDG

ภูเก็ต (HKT) ไปยัง ปารีส (CDG)

05/09/2021-

01/10/2021

THB35,555

ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ฝรั่งเศส*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ปารีส (CDG)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-CDG

  30/12/2021

  CDG-BKK

  07/01/2022

  THB29,030

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ฝรั่งเศส