ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง พม่า

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง พม่า*

 1. BKK-RGN

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)

  20/08/2019-

  22/08/2019

  THB6,645

  ไป-กลับ | Economy

 2. HDY-RGN

  หาดใหญ่ (HDY) ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)

  03/09/2019-

  06/09/2019

  THB10,545

  ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง พม่า*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-RGN

  08/11/2019

  BKK-RGN

  17/11/2019

  THB6,645
 2. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง มัณฑะเลย์ (MDL)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-MDL

  19/12/2019

  BKK-MDL

  23/12/2019

  THB6,850
 3. เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง ย่างกุ้ง (RGN)

  ไป-กลับ | Economy
  CNX-RGN

  05/12/2019

  CNX-RGN

  08/12/2019

  THB12,220

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง พม่า