ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ฮ่องกง

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ฮ่องกง*

 1. BKK-HKG

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  01/06/2019-

  01/06/2019

  THB 7,505

  ไป-กลับ | Economy

 2. HKT-HKG

  ภูเก็ต (HKT) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  29/05/2019-

  02/06/2019

  THB 8,520

  ไป-กลับ | Economy

 3. CNX-HKG

  เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  12/07/2019-

  16/07/2019

  THB 13,875

  ไป-กลับ | Economy

 4. UTH-HKG

  อุดรธานี (UTH) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  09/06/2019-

  11/06/2019

  THB 12,620

  ไป-กลับ | Economy

 5. HDY-HKG

  หาดใหญ่ (HDY) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  10/06/2019-

  12/06/2019

  THB 13,945

  ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ฮ่องกง*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK - HKG

  10/01/2020

  HKG - BKK

  10/01/2020

  THB 7,625
 2. ภูเก็ต (HKT) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  ไป-กลับ | Economy
  HKT - HKG

  24/12/2019

  HKG - HKT

  27/12/2019

  THB 10,175

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ฮ่องกง