ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ฮ่องกง

เที่ยวบิน ประเทศไทย ไปยัง ฮ่องกง*

 1. BKK-HKG

  กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  05/08/2019-

  05/08/2019

  THB6,675

  ไป-กลับ | Economy

 2. CNX-HKG

  เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  26/07/2019-

  27/07/2019

  THB13,220

  ไป-กลับ | Economy

 3. HKT-HKG

  ภูเก็ต (HKT) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  02/10/2019-

  06/10/2019

  THB8,710

  ไป-กลับ | Economy

 4. KKC-HKG

  ขอนแก่น (KKC) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  25/07/2019-

  29/07/2019

  THB14,660

  ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดจาก ประเทศไทย ไปยัง ฮ่องกง*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ฮ่องกง (HKG)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-HKG

  05/12/2019

  BKK-HKG

  05/12/2019

  THB6,675

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก ประเทศไทย ไปยัง ฮ่องกง