จองเที่ยวบินไปดึสเซลดอร์ฟกับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง ดึสเซลดอร์ฟ