จองเที่ยวบินไปบาร์เซลโลนากับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง บาร์เซลโลนา