ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Select journey type

หากท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือเด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ในระหว่างวันเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ของท่าน

ค้นหาดีลเที่ยวบินไปยัง ประเทศไทย

เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไปยัง ประเทศไทย*

BKK-CNX

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง เชียงใหม่ (CNX)

27/05/2021-

01/06/2021

THB1,800

ไป-กลับ | Economy

BKK-HKT

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ภูเก็ต (HKT)

05/05/2021-

06/05/2021

THB2,000

ไป-กลับ | Economy

HKT-BKK

ภูเก็ต (HKT) ไปยัง กรุงเทพมหานคร (BKK)

05/05/2021-

06/05/2021

THB2,280

ไป-กลับ | Economy

KBV-BKK

กระบี่ (KBV) ไปยัง กรุงเทพมหานคร (BKK)

17/05/2021-

19/05/2021

THB2,000

ไป-กลับ | Economy

BKK-HDY

กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง หาดใหญ่ (HDY)

10/05/2021-

10/05/2021

THB2,200

ไป-กลับ | Economy

CNX-BKK

เชียงใหม่ (CNX) ไปยัง กรุงเทพมหานคร (BKK)

16/05/2021-

21/05/2021

THB1,800

ไป-กลับ | Economy

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

จองตั๋วเครื่องบินไปยัง ประเทศไทย และประหยัด*

 1. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง ภูเก็ต (HKT)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-HKT

  14/10/2021

  HKT-BKK

  16/10/2021

  THB2,120
 2. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง เชียงใหม่ (CNX)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-CNX

  17/02/2022

  CNX-BKK

  23/02/2022

  THB2,380
 3. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง กระบี่ (KBV)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-KBV

  30/07/2021

  KBV-BKK

  22/08/2021

  THB2,250
 4. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง เชียงราย (CEI)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-CEI

  08/02/2022

  CEI-BKK

  12/02/2022

  THB2,620
 5. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง อุดรธานี (UTH)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-UTH

  26/06/2021

  UTH-BKK

  27/08/2021

  THB2,250
 6. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง อุบลราชธานี (UBP)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-UBP

  14/06/2021

  UBP-BKK

  15/06/2021

  THB2,310
 7. อุดรธานี (UTH) ไปยัง กรุงเทพมหานคร (BKK)

  ไป-กลับ | Economy
  UTH-BKK

  26/07/2021

  BKK-UTH

  27/07/2021

  THB2,470
 8. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง หาดใหญ่ (HDY)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-HDY

  19/06/2021

  HDY-BKK

  20/06/2021

  THB2,120
 9. กรุงเทพมหานคร (BKK) ไปยัง สุราษฎร์ธานี (URT)

  ไป-กลับ | Economy
  BKK-URT

  22/12/2021

  URT-BKK

  29/12/2021

  THB4,140
 10. หาดใหญ่ (HDY) ไปยัง กรุงเทพมหานคร (BKK)

  ไป-กลับ | Economy
  HDY-BKK

  17/06/2021

  BKK-HDY

  24/06/2021

  THB2,620

*ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากผู้อื่น 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ค้นหาดีลเที่ยวบินไปยัง ประเทศไทย