จองเที่ยวบินไปหลวงพระบางกับการบินไทย

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง หลวงพระบาง