จองเที่ยวบินไปโอ๊คแลนด์กับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง โอ๊คแลนด์