จองเที่ยวบินไปสุราษฎร์ธานีกับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง สุราษฎร์ธานี