จองเที่ยวบินไปร้อยเอ็ดกับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง ร้อยเอ็ด