จองเที่ยวบินไปเฮลซิงกิ / วันตากับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง เฮลซิงกิ / วันตา